A DOUA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ

La cea de-a doua întâlnire transnațională, organizată în perioada 15-17 iulie 2019, la Mazara del Vallo – Italia, țara parteneră în proiect, România, a fost reprezentată de Adela Cătănescu și Mihaela-Camelia Florea.

Această întâlnire a avut ca scop prezentarea rezultatelor finale ale proiectului și conceperea unui plan de sustenabilitate a acestuia.
Fiecare țară parteneră a oferit coordonatorului italian informații necesare realizării raportului final. Au fost prezentate modalitățile de diseminare, precum și informații legate de managementul financiar.
Activitățile de diseminare au avut ca scop mediatizarea obiectivelor și rezultatelor obținute, precum și evaluarea succesului proiectului.
Vizibilitatea și reutilizarea informațiilor și a activității proiectului ROBO, cât și asigurarea accesului pe termen lung la rezultatele proiectului nostru a fost asigurată de postarea materialelor educaționale create, a descrierii activităților pe diverse platforme Internet (site-ul oficial al
proiectului www.erasmusrobo.eu, site-urile școlilor partenere – www.cttudor.ro (România), Facebook, eTwinning, Youtube, Instagram).
Au fost realizate publicații la nivel local, național și internațional, întâlniri cu elevii, profesorii, părinții și reprezentanți ai comunității locale. Acestea au contribuit la o mediatizare eficientă a proiectului Robo.
Implicarea elevilor în activități de învățare folosind tehnologia modernă, bazată pe lucrul în echipă și pe găsirea de soluții ingenioase ale unor probleme din viața reală, a condus la creșterea motivației acestora, precum ți la îmbunătățirea unor abilități variate – comunicare și relaționare, gândire critică, abilitatea de a lua decizii, învățare prin activități de robotică.
Un alt aspect subliniat în cadrul întâlnirii transnaționale, a fost realizarea unei mai bune incluziuni sociale a elevilor imigranți, cu probleme de comportament sau a celor proveniți din familii cu venituri materiale scăzute.
Toate întâlnirile organizate în cadrul proiectului, au reprezentat o bună modalitate de promovare a dialogului intercultural și dezvoltare a unui mod de cooperare bazat pe cunoștințe comune.
La sfârșitul reuniunii, participanții au analizat chestionarele de evaluare completate după ultima mobilitate, despre experiența lor în robotica educațională.