O Projekcie

Projekt pod tytułem: ‚Remain On BOard! Learning Journeys in Educational Robotics’ realizowany jest ze szkołami z Rumunii, Włoch i Bułgarii.

W dniach od 20-23 Listopada 2017 dwóch nauczycieli z naszej szkoły wyjechało na Sycylię na tzw. Kick-off meeting na którym omówiono zadania i realizację projektu.

Głównym celem  projektu jest wspieranie szkół w celu przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki  poprzez innowacyjne podejście do uczenia się, oparte na nieformalnej edukacji i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w robotyce, aby zachęcić młodych ludzi do ponownego zaangażowania się w naukę.  Projekt będzie promował zdobywanie kluczowych umiejętności uczenia się , takich jak współpraca, argumentacja, przyjmowanie indywidualnej odpowiedzialności w grupach, kreatywność i innowacyjność, programowanie zachowań robotów, interakcje.

Po przez prowadzone działania zakłada podniesienie jakości edukacji, umożliwiając w ten sposób odniesienie sukcesu wszystkim uczniom , nie zależnie od poziomu edukacji, środowiska migracyjnego. Jak wynika z badań duża liczba uczniów opuszcza system edukacji przed uzyskaniem dyplomu szkoły średniej. Wielu z tych uczniów  to mniejszości etniczne i rasowe. 

Uzasadnieniem  projektu jest dotarcie do uczniów przed  przerwaniem nauki, co może w przyszłości zapobiegać problemom emocjonalnym oraz psychologicznym. ​​ Z tego powodu  projekt jest adresowany do uczniów, którzy są uważani za bardziej narażonych na stałe opuszczanie szkoły niż przeciętny uczeń.      Ścieżka pedagogiczna proponująca połączenie kreatywności, zabawy i kluczowych kompetencji, w szczególności matematyki, nauk ścisłych i technologii informatycznych, stwarza uczniom zagrożonym wykluczeniem lub porzuceniem, szansę na ponowne nawiązanie nauki.