Zaczynamy ROBO po polsku

Dziś to nie my wybieramy się w podróż na nową aktywność związaną z projektem Erasmus+ pt. Remain of Board! Learning Journeys in Educational Robotics czyli w skrócie ROBO, dziś przyjeżdżają nasi partnerzy z Bułgarii i Rumunii do Polski, do Gorzyc, do Naszej szkoły i będą gościć u Nas okrągłe 5 dni. W tym czasie wiele się wydarzy…..

Ale od początku, dwa teamy, dwa lotniska (Włosi nie przyjechali z przyczyn od nich ani nas nie zależnych tzw. siła wyższa), Rumunia leci do WAW a Bułgaria do KRK, nie ma możliwości my tam musimy być aby przywitać Naszych partnerów, Naszych przyjaciół.

A na lotnisku oprócz Naszych Erasmusków można spotkać również sławnych ludzi jak np. Sz P. Szakal – grającego w filmie Kilerów 2

Reports

Pierwszy dzień aktywności rozpoczęliśmy tradycyjnie, spotkanie z panem dyrektorem oraz nauczycielami przybyłymi z krajów partnerskich, chodzi po prostu o przejęcie szkoły na  czas trwania aktywności w Polsce. Kolejnym punktem było uroczyste przywitanie wszystkich na sali gimnastycznej,  nie zrobiliśmy tego sami, czyli osoby czynnie uczestniczące z strony Polski w projekcie a cała szkoła stawiła się na powitaniu, odegrane zostały hymny wszystkich krajów partnerskich, także Włochów choć ich nie ma. Przemawiał p. Dyrektor, uczniowie grali muzykę na trąbce, saksofonie i gitarze, były śpiewy i pokazy tradycyjnych Polskich strojów sprzed wieków, największa atrakcja została na koniec. Pod przewodnictwem p. Kasaka Nasi uczniowie zaprezentowali pokazy walki wręcz białą bronią.

Następnie „Erasmuski” przeszły do sali lekcyjnej, nie nie, nie po to żeby uczyć się, mieliśmy inne zadanie, każdy z krajów miał przygotować prezentację pt. „Nasze działania w projekcie”,  każde z państw prezentowało co zrobiło przez ostatnie 16 miesięcy trwania projektu w swoich szkołach, nie tylko jak była aktywność, ale w ogóle. Każdy budował robota, programował, jednym słowem szkolił się.

Ostatnią pozycją dnia było oprowadzenia po szkole, zaczęliśmy od budynku w której odbywają się zajęcia teoretyczne, j. polski, angielski niemiecki, przedmioty ścisłe, zawodowe – ekonomista, logistyk, następnie udaliśmy się na tzw. CKP (Centrum Kształcenia Praktycznego), tu można było zobaczyć zainteresowanie uczniów ale i nauczycieli.  Ponieważ wszyscy jesteśmy techniczni a no i warsztaty też są techniczne, na pierwszy rzut poszły pracownie informatyczne, kolejno mechatroniczne i mechaniczne.  Tak się zakończył pierwszy dzień bułgarskiej aktywności.

Source: http://remain-on-board.zsgorzyce.pl/6-aktywnosc-w-polsce/powitanie/