Dzień piąty 19 października 2018 – Trojan – Zakończenie

Dziś rano obudziło nas w Troyan piękne słońce. Po smacznym jak zwykle śniadaniu w formie szwedzkiego stołu wyruszyliśmy do szkoły na kolejne zajęcia projektowe. Na dziś zaplanowano pokaz działania robotów– jazda po wyznaczonej czarną linią trasie. Do ostatniej chwili każdy zespół przygotowywał swoje pojazdy do prezentacji. Na godz. 10.00 rozpoczęcie pokazów. Wszystkie zespoły w dniu dzisiejszym miały trudności z poprawnym pokonaniem wyznaczonej trasy. Spowodowane to było warunkami oświetlenia panującymi w sali, w której odbywał się pokaz. Ostatecznie wszystkie pojazdy pokonały wyznaczoną trasę. Po pokazie każdy z teamów otrzymał certyfikat uczestnictwa w pokazie.

Co nastąpiło później? Oczywiście spacer do „Механа “Троян” na lunch.

Kolejnym punktem dnia były warsztaty „Рoбoтика”. Uczniowie zostali podzieleni na trzyosobowe międzynarodowe zespoły, których zadaniem było zmontowanie z zestawów LEGO Mindstorms wskazanych maszyn, zaprogramowanie ich w celu pokonania wyznaczonej trasy. I podobnie jak przed lunchem, wszystkie zespoły wykonały zadanie.

External links

Polish website on ROBO