От 13- ти до 18- ти юли 2019

От 13- ти до 18- ти юли 2019 г. Поля Минкова, Цветлина Митева и Мария Кинова участваха в последната среща по проекта „Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics”. Тя се проведе в италианския град Мадзара дел Валло, откъдето са координаторите на проекта. Участниците в срещата бяха посрещнати от директорката на училището- домакин “R. D’Altavilla – V. Accardi” – Грация Мария Лизма. Координаторът на проекта Елена Алкамеси обобщи резултатите от проекта и даде насоки за изготвяне на окончателния отчет. Всеки партньор допринесе за изготвянето му, като предостави на координатора информация, която да бъде интегрирана в него. Италианският екип благодари на партньорите си от България, Полша Румъния за добрата екипна работа, за постигнатите предварителни цели, за ползотворния междукултурен диалог и за отличното сътрудничество